Kontakt
Poptávkový formulář

Vážení zájemci o ubytování, 

s platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 hod. se zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních
  • tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a prodej cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR;
  • s účinností ode dne 2. dubna 2020 od 6.00 do done 11. dubna 2020 do 6.00 se tento zákaz nevztahuje rovněž na osoby, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu;

Penzion Na Devítce

Světnov 134

591 02 Žďár nad Sázavou

+420 731 574 293

info@nadevitce.cz

Zdeňka Zichová

IČ: 71796207

DIČ: CZ5959060437

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

Správce dat:
Penzion Na Devítce
Světnov č.p. 9
591 02 Žďár nad Sázavou
Pověřenec:
Zdeňka Zichová
IČO:71796207
Kontakt:
info@penzionnadevitce.cz
731 574 293
Zákazník:
Fyzická nebo právnická osoba využívající služeb penzionu.

Penzion shromažďuje a zpracovává údaje poskytnuté hostem v souladu s nařízením GDPR. Penzion má zákonnou povinnost danou zákonem / zákon o místních poplatcích 565/1990 sb. a zákonem o pobytu cizinců §101 zákona č. 326/1999 sb. o pobytu cizinců na území České republiky / uchovávat některé údaje o hostech / jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ dokladu, doba a účel ubytování, státní příslušnost,/
Host může požádat o výmaz svých osobních údajů.
Penzion je povinen osobní údaje o hostech uchovávat 6 let. Po této lhůtě budou ubytovací údaje skartovány.
Osobní údaje nejsou zneužívány a poskytovány třetím osobám.
V případě neposkytnutí těchto potřebných údajů není možné hosta ubytovat.